Liikenneinfo on Facebook-ryhmä, joka toimii ennaltaehkäisevästi liikenneturvallisuuden hyväksi.

Liikenneinfo-ryhmä löydät osoittesta: https://www.facebook.com/groups/ratsiaseuranta/

TEHOKAS KANAVA TAVOITTAA

Yli 26.000 jäsentä, sekä yli 1% kuukausittainen kasvu jäsenmäärässä.

80-90% jäsenistä ovat statistiikan mukaan aktiviisia.